Про нас

 

Молодіжна  агенція «НОВІ» - це неформалізоване об’єднання представників українського молодіжного  інтелектуального середовища, в першу чергу, учасників конкурсу «Новітній інтелект України”, діяльність якого  спрямована на аналітичний супровід процесу модернізації українського суспільства, формування стратегії розвитку України, вироблення конкретних пропозицій та рекомендацій органам влади та громадянському суспільству щодо  напрямків вирішення сучасних соціальних та економічних проблем, формування сучасної  молодіжної політики в  Україні.

Напрямки діяльності «НОВІ»:

  • Моніторинг економічних та соціальних процесів, які відбуваються в українському суспільстві;
  • Проведення прикладних інтелектуальних робіт багатовекторного спрямування;
  • Систематичний аналіз діючих нормативно-правових актів, які визначають ключові напрямки розвитку українського суспільства, з метою вироблення рекомендацій і пропозицій владі та громадянському суспільству;
  • Проведення соціологічних опитувань (досліджень) стосовно стану розвитку окремих сегментів, сфер українського суспільства для визначення або коригування напрямку проведення суспільних реформ;
  • Організація, проведення різноманітних суспільних, навчальних акцій, спрямованих на розвиток інтелектуального потенціалу української молоді.


Механізм функціонування «НОВІ»:

  • учасниками проектів НОВІ можуть бути всі бажаючі інтелектуальноспроможні і соціальноактивні молоді люди, в першу чергу , учасники конкурсу «Новітній інтелект України», які приймають правила функціонування агенції і бачать для себе визначений інтерес у такій співпраці;
  • учасники агенції  вільні від будь-яких юридичних договірних зобов’язань стосовно НОВІ і можуть завжди у будь який час припинити стосунки із нею. Разом з тим, НОВІ в односторонньому порядку може припинити стосунки із учасником проекту у випадку порушення ним правил функціонування агенції;
  • оптимальною формою функціонування інтелектуальної спільноти НОВІ є дистанційність та віртуальність , що дозволить співпрацювати із нею всім бажаючим, незалежно від місця їхнього  фізичного перебування;
  • інтелектуальні продукти, створені учасниками  НОВІ є публічними і вільно розміщуються у друкованих та електронних медіа, якщо інший формат оприлюднення інформації не передбачений угодою із споживачем;
  • створення  прозорої і зрозумілої  системи взаємних зобов’язань між учасниками НОВІ і його менеджментом.

З метою надання методологічної, організаційної, інформаційної, фінансової підтримки  молодіжній агенції НОВІ сформована Опікунська рада агенції.

Опікунська рада Агенції:

Віктор Борщевський - заввідділом Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, доктор економічних наук; https://www.facebook.com/vktor.borshchevskyi

Роман Корінець – координатор  робочої групи з питань розвитку сільських територій при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, кандидат економічних наук; https://www.facebook.com/korinets.roman

Олександр Олійник – Голова Опікунської ради конкурсу «Новітній інтелект України», заступник директора департаменту Секретаріату Кабміну, кандидат економічних наук; https://www.facebook.com/oleksandr.oliynyk